Service & reklamationsformulär

För att vi ska kunna hjälpa dig och kunna ge dig den bästa servicen så ber vi dig göra följande: 
Fyll i nedanstående dokument med faktura, order ,foton m m. 
Desto grundligare information du anger desto enklare och snabbare kommer vi kunna hjälpa dig. 

Vi vill även be dig ta del av våra garantibestämmelser nedan; 
Garantibestämmelser för tak
​Garantibestämmelser för fasad

Etex Nordic A/S levererar miljontals kvadratmeter tak- och fasadprodukter varje år, vilket lyckligtvis sällan ger upphov till klagomål - men för att vi ska kunna behandla din förfrågan korrekt och hitta orsaken behöver vi ha detaljerad information redan från början. Allt för att du ska få en snabb och korrekt återkoppling. 

Ett svarsmeddelande skickas inom några sekunder efter att serviceformuläret har skickats in korrekt.

Tack på förhand. 

CEDRAL

Ventilationen är alltid lodrät, dvs. det ska alltid finnas luftintag nertill och luftuttag upptill. Om ventilationen avbryts av fönster eller element på fasaden ska ett in- och uttag konstrueras ovanför och nedanför. Läs mer i Cedral Lap monteringsanvisningar och Cedral Click monteringsanvisningar

 

Korrugerade fibercementpannor​

Luften leds in under takytan på samma sätt vid utnyttjat såväl som outnyttjat vindsutrymme. Läs mer i Ivarcem monteringsanvisningar

 

Innan du lämnar ett klagomål, ber vi dig att kontrollera riktlinjer för ventilation. 


(* = Obligatoriskt)

Objektadress

Adress där produkten är monterad

Entreprenör

Produkt

Byggherre

Säljare

Besked gällande reklamation