Tak på nya, på gamla, på stora, på mindre - ja, på alla typer av byggnader. Lantbruksfastigheter, bostäder, industrier, institutioner eller flervåningshus

1982 var vi först på marknaden med att introducera asbestfri fibercementskiffer – och sedan dess har vi utvidgat vår 

 

Se vår nya jordbruksbroschyr

produktpalett med ett brett sortiment av fibercementskivor och tradtionella tegelprodukter.

Vårt sortiment innefattar ett brett spektrum av kvalitetsprodukter till ditt tak.

 

Referance                    

   

 


 

Korrugerade fibercementpannor

Ivarcem 600R

Dokument
Tegning

Ivarcem 700T

Dokument
Tegning

Ivarcem 702

Dokument
Tegning

Ivarcem Facade

Dokument
Tegning

Bølgeplade P500

Dokument
Tegning

 

Kontakt Etex Roofing

 

   
  Marie Johansson
Internal Sales Assistant
T +46 103 31 2604
Order-se@etexgroup.com
Lizette Holmqvist
Internal Sales Assistant
T +46 103 31 2607
Order-se@etexgroup.com