Service & reklamationsformulär

För att vi ska kunna hjälpa dig och kunna ge dig den bästa servicen så ber vi dig göra följande: 
Fyll i nedanstående dokument med faktura, order ,foton m m. 
Desto grundligare information du anger desto enklare och snabbare kommer vi kunna hjälpa dig. 

Vi vill även be dig ta del av våra garantibestämmelser nedan; 
Garantibestämmelser för tak
​Garantibestämmelser för fasad

Etex Nordic A/S levererar miljontals kvadratmeter tak- och fasadprodukter varje år, vilket lyckligtvis sällan ger upphov till klagomål - men för att vi ska kunna behandla din förfrågan korrekt och hitta orsaken behöver vi ha detaljerad information redan från början. Allt för att du ska få en snabb och korrekt återkoppling. 

Ett svarsmeddelande skickas inom några sekunder efter att serviceformuläret har skickats in korrekt.

Tack på förhand, 

Objektadress

Entreprenör

Produkt

Bygherre

Säljare

Besked vedrørende reklamation