Tak på nya, på gamla, på stora, på mindre - ja, på alla typer av byggnader. Lantbruksfastigheter, bostäder, industrier, institutioner eller flervåningshus

1982 var vi först på marknaden med att introducera asbestfri fibercementskiffer – och sedan dess har vi utvidgat vår produktpalett med ett brett sortiment av fibercementskivor och tradtionella tegelprodukter.

Vårt sortiment innefattar ett brett spektrum av kvalitetsprodukter till ditt tak.

Korrugerade fibercementpannor

Ivarcem 600R

Dokument
Tegning

Ivarcem 700T

Dokument
Tegning

Ivarcem 702

Dokument
Tegning

Ivarcem Facade

Tegning

Bølgeplade P500

Dokument
Tegning